Logo Creu Roja
català  español | Contacte | RSS
Accès restringit     
Imatge il·lustrativa web
 
Fes-te´n voluntari

Col·labora

Fes t'en soci

Creu Roja davant la situació actual

La Creu Roja dóna resposta a las situació actual de crisi socioeconòmica amb un compromís ferm de la institució per adaptar-se a les demandes socials actuals, adoptant una sèrie de mesures que afavoreixin a pal·liar els efectes de la crisi en la població més vulnerable, com són:

  • Creació d'una cartera de nous projectes i serveis de proximitat repartits per tot el territori català.
  • Impuls i reforç de projectes habituals de resposta social per combatre la desocupació i la discriminació en el mercat laboral.
  • Elaboració de respostes bàsiques d'emergència, dissenyades per a la situació: kits de suport social.
  • Accions coordinades amb el sistema d'atenció pública territorial i amb d'altres agents socials.
  • Promoció de la dignificació dels col·lectius atesos.
  • Aportació de fons econòmics propis de la Creu Roja per prioritzar activitats destinades a pal·liar els efectes de la crisi.

Davant l'actual context de crisi la Creu Roja es planteja noves fórmules per lluitar contra l'exclusió i la pobresa i així ajudar a les persones que passen dificultats. La resposta de la Creu Roja contra la crisi engloba des del reforç dels seus programes socials fins a accions específiques per afrontar l'actual situació social i econòmica, com pot ser el repartiment de kits de suport social.

Paral·lelament a la distribució dels kits, també s'han reforçat diversos projectes socials de la Creu Roja, especialment els itineraris d'inserció laboral de l'Àmbit d'Ocupació i el Programa d'Aliments, així com altres accions d'Intervenció Social, com ara el servei de rober.

D'aquesta manera, la Creu Roja pretén cobrir les necessitats tant de les persones que passaven per dificultats abans de la crisi, i que ara veuen agreujada la seva situació, com dels nous perfils de població en situació de vulnerabilitat.

Per afrontar les noves necessitats socials, la Creu Roja compta amb fons propis, però també amb la col·laboració d'ajuntaments, ens provincials, entre ells la Diputació de Barcelona, i entitats socials i privades. La suma d'esforços entre la Creu Roja, poders públics i societat civil és clau per pal·liar l'impacte social de la crisi.

¡CSS Vàlid!

Logo Creu Roja amb lema 'Cada cop més a prop de les persones'
Avís legal | © 2017 Creu Roja
Web optimitzada per a 1024*800px amb navegadors IE7 o superior, FF3 o superior i Chrome