Logo Creu Roja
català  español | Contacte | RSS
Accès restringit     
Imatge il·lustrativa web
 
Fes-te´n voluntari

Col·labora

Fes t'en soci

Context actual de la crisi

La situació actual de crisi econòmica ha suposat un fort augment de la taxa d'atur. Nous perfils de població es troben ara en situació de vulnerabilitat, alhora que s'han agreujat les necessitats socials de les persones que ja passaven dificultats abans de la crisi. Les dades següents són una mostra del context actual:

 • 614.224  aturats/ades a Catalunya (Desembre de 2011, Generalitat de Catalunya).
 • A Catalunya, 336.797 persones no cobren l'atur, de les quals 161.262 no tenen cap tipus de cobertura.
 • Entre octubre de 2011 i març de 2012, el 69% dels aturats catalans esgotaran el subsidi d'atur.  
 • 4.420.359 aturats/ades a Espanya (Desembre 2011, Ministeri de Treball i Immigració)
 • Prop del 20% de la població catalana es troba en risc d'exclusió social.
 • Cada dia s’executen 21 desnonaments a Catalunya.
 • 34.000 persones són titulars de la Renda Mínima d'Inserció (RMI) a Catalunya, que consta d'una ajuda econòmica de prop 400€ al mes.
 • 1 de cada 7 (14%) de joves d'entre 14 a 24 anys d'arreu de l'Estat ni treballen ni estudien. Aquest és el percentatge més elevat de la UE,  on la mitjana és del 10,6%.
 • Gran diferència d’atur entre els menors i els majors de 25 anys, amb taxes d'atur del 43,11% i del 17,14%, respectivament, a Catalunya.
 • 1.425.200 llars tenen tots els membres a l’atur arreu de l'Estat.
 • La taxa d’atur de les persones d'origen immigrant se situa en el 36,01%, enfront del 19,43% del conjunt de la població catalana.

L'actual crisi econòmica està fent créixer el nombre de persones en situació de vulnerabilitat i les necessitats socials de la població. Només a Catalunya, el nombre de persones aturades ja supera les 600.000.

Els nous col·lectius vulnerables estan formats majoritàriament per famílies amb la major part de membres a l'atur, que no poden fer front a les seves càrregues econòmiques habituals. En total, es calcula que prop del 20% de la població catalana es troba en risc d'exclusió social.

Davant de les creixents demandes socials, la resposta de la Creu Roja també passa per un augment de les seves actuacions. Aquesta és la idea que vol expressar el lema “Ara més que mai, cada cop més a prop de les persones”, amb què la Creu Roja es refereix al conjunt d'actuacions que ha emprès per pal·liar els efectes socials de la crisi.

¡CSS Vàlid!

Logo Creu Roja amb lema 'Cada cop més a prop de les persones'
Avís legal | © 2017 Creu Roja
Web optimitzada per a 1024*800px amb navegadors IE7 o superior, FF3 o superior i Chrome