Logo Creu Roja
català  español | Contacte | RSS
Accès restringit     
Imatge il·lustrativa web
 
Fes-te´n voluntari

Col·labora

Fes t'en soci

Butlletí Informatiu > Seguiment indicadors crisi
Enquesta de Població Activa del 3r trimestre de 2012

A continuació, es presenten algunes de les conclusions més destacades de l'Enquesta de Polació Activa del 3r trimestre de 2012.

 

L’ocupació descendeix en 96.900 persones en el tercer trimestre de 2012, fins un total de 17.320.300. La taxa de variació trimestral del treball es situa al -0,56%. L’ocupació disminueix en 49.400 persones en ocupació pública i en 47.600 a l’ocupació privada.   
 
El número de treballadors per compta pròpia s’incrementa en 65.100 aquest trimestre. D’ells, 56.500 són treballadors independents o empresaris sense assalariats. El total d’assalariats amb contracte indefinit baixa en 179.400, mentre que el d’assalariats amb contracte temporal puja en 15.300.
 
L’ocupació augmenta en 3.700 persones en la Indústria, baixa en 56.100 a la Construcció, en 32.700 en els Serveis i en 11.900 a l’Agricultura. 
 
Les comunitats autònomes en les quals més augmenta l’ocupació son Illes Balears (25.200 persones més), Extremadura (16.300)  i Galicia (14.000). Els majors descensos aquest trimestre es registren a Andalusia (58.400 ocupats menys), Catalunya (36.300) i el País Basc (25.100). 
 
El número d’aturats creix en 85.000 persones i atrapa la xifra de 5.778.100. La taxa d’atur s’incrementa 38 centèsimes fins el 25,02%.
 
Les majors baixades del número d’aturats es donen a la Comunitat de Madrid (15.100 aturats menys aquest trimestre), Galicia (11.900) i Castella – La Manxa (9.600). Els majors increments s’observen a Andalusia (61.300), Comunitat Valenciana (26.500) i Regió de Murcia (20.600).
 
La població activa disminueix en 12.000 persones. La taxa d’activitat puja quatre centèsimes fins el 60,12%. 

Tornar a Butlletí

¡CSS Vàlid!

Logo Creu Roja amb lema 'Cada cop més a prop de les persones'
Avís legal | © 2017 Creu Roja
Web optimitzada per a 1024*800px amb navegadors IE7 o superior, FF3 o superior i Chrome